El verb hebreu: conjugació i petit diccionari

Joan Ferrer Costa

Girona, Universitat de Girona, 2009