Els jueus de Girona i la seva organització

Riera i Sans, Jaume.

De la colección Girona Judaica, Vol. 6.